Facebook

Powrót do korzeni

Dom Wczasowo - Profilaktyczny Kolejarz powstał w 1964 roku, wybudowany ze składek członkowskich Związku Zawodowego Kolejarz. Już podczas poszukiwań lokalizacji obiektu na południu Polski starano się znaleźć miejsce o szczególnych walorach klimatycznych i przyrodniczych, stawiając warunek, aby w miejscu tym można było wykonać ujęcia wody mineralnej dla potrzeb nowo powstającego ośrodka.

 Z wielu propozycji wybrano Muszynę - Złockie jako miejsce najbardziej perspektywiczne dla prowadzenia działalności wczasowo – profilaktycznej. W ostateczności na działce o powierzchni prawie 4 hektary wybudowano obiekt bardzo duży o powierzchni ponad 5000 m2 składający się z dwóch pawilonów oraz części recepcyjno – biurowej z nowoczesnym zapleczem kuchennym. W projekcie założono, że jednorazowo w obiekcie może wypoczywać do 350 osób w pokojach 1, 2,3, 4 i 5 miejscowych. W późniejszym terminie dobudowano kompleks basenowo sportowy składający się z dwóch basenów – mniejszy dla dzieci oraz pełnowymiarowy dla dorosłych, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej; piaskownicę do piłki plażowej

Od zarania swojej działalności obiekt był znany jako miejsca w którym prowadzi się profilaktykę i leczenie chorób zawodowych. W ciągu pięćdziesięciu prawie lat które minęły od oddania obiektu do eksploatacji w obiekcie poprawiło i poprawia swoje zdrowie dziesiątki tysięcy pensjonariuszy, przeważnie młodzieży szkolnej, pracowników PKP i ich rodzin. Początkowo w Kolejarzu znajdowało zatrudnienie około 80 osób personelu stałego a wiele osób świadczyło pracę doraźnie. Kolejarz był jednym z największych pracodawców w okolicy. Obecnie zatrudnionych jest 14 osób personelu stałego; sezonowo korzystamy z dużej liczby pracowników pracujących na umowy zlecenia. Po reformie systemu społeczno – politycznego w 1990 roku, po utworzeniu się wielu organizacji związkowych jedynym właścicielem obiektu została ogólnopolska FZZPKP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jaracza 2. Mimo trudności polegających przede wszystkim na braku środków pieniężnych na poprawienie bazy materialnej obiektu, jego podstawowa funkcja dzięki powołaniu przez Zarząd Federacji firmy PTU Kolejarz sp. z o.o została zachowana; w dalszym ciągu setki dzieci spędzają w nim co rocznie szczęśliwe wakacje. Zarząd Federacji wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym poprzez środowiska związkowe firm z pod znaku PKP oraz postulaty środowisk szkolnych, polecił Zarządowi PTU Kolejarz sp. z o.o opracowanie i wdrożenie od stycznia 2013 roku programu świadczeń zdrowotnych dla wszystkich pensjonariuszy przebywających w obiekcie. Nowością w nowo opracowanym programie powinno być to, iż świadczenia dla młodzieży są całkowicie bezpłatnie. Teoretyczne założenie zajęć z młodzieżą zostały opracowane przez Pana magistra fizjoterapii terapeutę manualnego Marcina Ozon specjalizującego się w leczeniu wad postawy u dzieci. Oprócz fizycznej poprawy zdrowia nasz program poprzez prelekcje wygłaszane przez specjalistów oraz projekcje filmów o tematyce zdrowotnej ma za zadanie uświadomić dzieciom i osobom dorosłym wpływ prawidłowego trybu życia i odżywiania na stan ich zdrowia.

 

2. Rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie lub częściowo odpłatnie wszystkim przebywającym w obiekcie ze szczególny uwzględnieniem młodzieży szkolnej:

 

Świadczenia bezpłatne

  • Proponujemy ciągły program szkoleń z zakresu stosowania prawidłowej higieny życia oraz zdrowego odżywiania. Programem tym zostanie objęta młodzież przebywająca na koloniach letnich i zimowych. Zajęcia w 2013 roku będą prowadzone przez specjalistów pedagogów w formie zabawy dla najmłodszych lub konkursu dla starszej młodzieży. Planujemy także zapraszanie na spotkania pracowników Sanepidu i lekarze pediatrów. Dodatkowo przewidujemy przeprowadzenie letniej akcji ulotkowej a także projekcję filmów o tematyce zdrowotnej. W tym zakresie realizujemy wytyczne zawarte w Dz.U z 2011 roku nr 112 poz.654 Art.3.1– 3.2 - Ustawa o działalności leczniczej

  • Proponujemy całej przebywającej w obiekcie młodzieży uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych (gimnastyce) mających na celu korektę bądź usunięcie wad kręgosłupa co powinno w konsekwencji poprawić ich stan zdrowia. Ćwiczenia prowadzone będą przez wykwalifikowany personel, codziennie w godzinach rannych na wolnym powietrzu lub w zależności od pogody na sali lub w basenie. Zestawy ćwiczeń w formie konspektu dla prowadzącego zajęcia opracowane zostały przez Pana magistra fizjoterapii terapeutę manualnego Marcina Ozon i zatwierdzone przez Zarząd PTU Kolejarz. W tym zakresie realizujemy wytyczne zawarte w Dz.U z 2011 roku nr 112 poz.654 Art.2.1 pkt.7 Opracowany materiał dydaktyczny stanowi załącznik nr.2 do niniejszego programu

  • Od maja 2013 roku wszyscy uczestnicy koloni i obozów letnich dla poprawienia odporności na choroby sezonowe oraz uzupełnienia mikroelementów w organizmie o jod i inne rzadkie pierwiastki będą mogli korzystać z tężni solankowej. Z tego zabiegu będą mogli korzystać bez ograniczeń także inne osoby przebywające w obiekcie.

  • Osoby przebywające w obiekcie bez ograniczeń będą korzystały z możliwości kurowania się wodą mineralną ze źródła Muszyna 1, które zostało oczyszczone i ponownie uruchomione.

  • Siłownia jest ogólnodostępnym, bezpłatnym miejscem podnoszenia sprawności fizycznej naszych pensjonariuszy.

 

 

Świadczenia płatne

  • Sauna i masaże – pensjonariusze mogą odpłatnie korzystać z nowoczesnej sauny oraz zabiegów masażu leczniczego.

  • Od maja 2013 roku nasi klienci będą mogli odpłatnie korzystać z kąpieli perełkowych. Po latach powracamy do stosowania tego zabiegu

« Powrót Data dodania: 25-01-2013r, Odsłon (4083)